Vzpomínka / Erinnerung

Rychlost.cz - poptávka připojení

P. František Hybner
* 8. 11. 1914 Velké Popovice, † 27. 10. 1995 Sokolov / Falkenau

Zbožný, dobrotivý a obětavý – tak by se dal krátce charakterizovat p. František Hybner, osobní arciděkan a dlouholetý farář v Kynšperku nad Ohří, který by se letos dožil věku 100 let. Narodil se 8. 11. 1914 ve Velkých Popovicích v rodině zemědělce. Svou první mši svatou sloužil v roce 1944. Působil pak krátce v Praze a Petrovicích u Prahy. 

V roce 1951 byl přeložen do Kynšperka, kde bez přestávky sloužil až do smrti. Mírnou a vstřícnou povahou si získal přízeň obyvatel města, včetně řady nevěřících a občanů německé národnosti. Dokud mu zdraví dovolilo, sloužil v neděli českou a německou mši, ve všední dny a v pozdější době alespoň část německy. Velkou oblibu si proto získal i u mnoha odsunutých obyvatel, kteří přijížděli do svého rodiště na návštěvu z Německa. Byl oblíben také mezi kněžími a dostal přezdívku František Dobrotivý. Kromě správy několika farností dojížděl v padesátých a šedesátých letech na kole, později na malém motocyklu za každého počasí i do okolních škol a učil náboženství. Zvláště v padesátých letech minulého století musel snášet různá příkoří a proticírkevní šikanu.

Od roku 1952 mu pomáhala katechetka Anna Nováková (narozena 28. 10. 1915), nejprve s vyučováním, později jako hospodyně a kostelnice. I ona byla velmi hodná a oblíbená, mimo jiné i kvůli kuchařskému umění. Oba trvale rozsévali v Kynšperku a okolí pohodu a především víru – v tom dávali ostatním lidem příklad. Pater Hybner rád vypomáhal kolegům kněžím v jejich službě. Krátké dovolené trávil většinou v rodišti paní katechetky, v Bílanech na Moravě.

Když onemocněl, byla mu Anna Nováková velkou oporou a hlavně díky její pomoci mohl duchovní službu konat téměř až do konce svého života. Zemřel 27. 10. 1995 v sokolovské nemocnici a při jeho pohřbu se velký kynšperský kostel po dlouhé době zcela zaplnil. Hrob F. Hybnera najdete na kynšperském hřbitově. Po smrti důstojného pána Františka Hybnera bylo paní Novákové umožněno dožít na faře, mezi milovanými známými. Bůh však chtěl, aby se těsně před smrtí vrátila ke své sestře a zemřela na Moravě, kde je pohřbena. I ona by v říjnu oslavila výročí narození, proto si všichni, kdo jste je měli rádi, oba s námi připomeňte a věnujte jim tichou modlitbu.

Vzpomínají Jonáškovi z Hulína a Bílan.

 

Am 8. November 2014 würde der ehemalige Erzdechant ad personem und langjähriger Pfarrer in Königsberg P. František Hybner seinen einhundertsten Geburtstag feiern. Der aus Herzen Böhmens stammende Priester diente ab 1951 ununterborchen bis zu seinem Tod im Jahre 1995 der hiesigen Pfarrgemeinde, in der er noch heute nicht anders als František Dobrotivý (Franz der Gütige) genannt wird. Guten Ruf gewann der verdienstvolle Priester unter den heimatgebliebenen wie auch den vertriebenen deutschsprachigen Königsbergern. Solange er noch konnte, zelebrierte er sonntags eine tschechische und eine deutsche Messe.

Großen Beitrag zu seinem Tun leistete die am 27. Oktober 1915 geborene Katechetin Anna Nováková, die aus Mähren stammend einen bedeutenden Teil ihres langen Lebens unter uns in Königsberg verbrachte.

Herr, gibt ihnen und allen Verstorbenen deinen Frieden, und das ewige Licht leuchte ihnen.

© farnost-kynsperk.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma