Farnost / Seelsorge

Rychlost.cz - poptávka připojení

Vážení farníci Kynšperského kostela,

sami víte, že není snadné být zodpovědný za rodinu a že její vedení vyžaduje lásku, ale také touhu pochopit co takové společenství potřebuje. Kněz není vlastníkem ani absolutní instancí farnosti. Je její částí, která jí vytváří a kterou také spoluvytváří. Po čase dojde ke spojení, kdy se život kněze i farníků propojí a je možné mluvit o duchovním spojení. To všechno potřebuje čas a vzájemné poznání. Přeji vám i sobě aby nám Bůh dal dost času k dovřšení takového vznešeného a krásného úkolu.

S přáním Božího požehnání P. Milan Kučera O.Cr.

 

 

 

Bývalý farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Kynšperku nad Ohří je dnes filiálním kostelem římskokatolické farnosti Chlum Svaté Maří, jež je jednou z pěti současných farností sokolovského vikariátu. Od roku 1993 náleží sokolovský vikariát do Plzeňské diecése založené ve stejném roce bulou svatého papeže Jana Pavla II. O duchovní správu farnosti se tradičně starají příslušníci Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou.

Die ehemalige Pfarrkirche Mariä-Himmelfahrt in Königsberg an der Eger ist heutzutage eine Filialkirche der römisch-katholischen Pfarrei Maria Kulm, einer der fünf Pfarreien des Vikariats Falkenau. Seit 1993 gehört das falkenauer Vikariat zum Bistum Pilsen, welches in demselben Jahre durch eine Bulle des heiligen Papstes Johannes Paul II. gegründet wurde. Die Seelsorge in dieser Pfarrei leisten traditionell die Kreuzherren mit dem Roten Stern (Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella – O.Cr.).

© farnost-kynsperk.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma